• Sao Tả Phù tại Mệnh là người có tài năng, mưu trí, hay cứu giúp người khác, có nhiều sáng kiến, đảm đang, có nhiều vây cánh, bè bạn giúp đỡ, không ở nơi quê quán.
  • Hành: Kim Loại: Hung Tinh Đặc Tính: Tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc. Phụ tinh. Sao thứ 6 trong 12 sao...
  • tử phù (Kim) *** Sao này chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác tâm vừa ...
  • Sao Tử Phù thuộc hành Kim, chủ sự tang thương, hay gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương

van trinh tuoi ty Cung Bạch Dương hợp màu gì sao thiên không trong lá số tử vi an Màu chức tước trồng cây mẹ chồng nàng dâu kính địa kiếp tướng hàng xóm xem giờ Thánh hiền tuổi Tý THIÊN lễ tết nguyên đán người tuổi tỵ Ốc ban thờ ngày tết Cự Giải Ngoại Đoán tử vi Người tuổi Dần có thành công nhờ tính nam 2015 cung bạch dương đàn ông mâm cỗ cúng ông Công ông Táo thảm trải sàn hợp phong thủy bảo bình con gái thiên thọ sao that sat o cung menh cách xem thước lỗ ban chuẩn loại hoa không nên đặt trong nhà Phong thuy phong thuy phong ngu Hôn tu vi Luận tình yêu tuổi Thân và 12 Tiết Trung Nguyên 24 cung sơn hướng khai truong bói môi phụ nữ xem hoa tay mẹo cách tính giờ Sao thiên hình thà con giáp trời sinh quyến rũ nốt ruồi vượng phu bói tướng số qua khuôn mặt sao đế vượng m sao Tử phù