Hôm nay: 02/12/2015 03:01 (giờ VN)
Ngày DL / /
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng