Hôm nay: 11/10/2015 01:14 (giờ VN)
Ngày DL / /
Mật ngọt càng tổ chết ruồi
Những nơi cay đắng là nơi thật thà