Hôm nay: 19/09/2014 08:45 (giờ VN)
Ngày DL / /
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay