Hôm nay: 30/08/2016 10:06 (giờ VN)
Ngày DL / /
Mình nói dối ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình.