Hôm nay: 31/10/2014 13:02 (giờ VN)
Ngày DL / /
Khó mà biết lẽ biết lời
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang