Hôm nay: 23/11/2014 21:12 (giờ VN)
Ngày DL / /
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng không còn