Hôm nay: 28/01/2015 23:08 (giờ VN)
Ngày DL / /
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng không còn