Hôm nay: 08/07/2015 09:18 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ