Hôm nay: 24/04/2014 17:57 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.