Hôm nay: 02/10/2014 01:15 (giờ VN)
Ngày DL / /
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay