Hôm nay: 02/09/2015 23:52 (giờ VN)
Ngày DL / /
Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi
Cơm trắng đầy nồi, trẻ chẳng cho ăn