Hôm nay: 02/09/2014 16:05 (giờ VN)
Ngày DL / /
Mật ngọt càng tổ chết ruồi
Những nơi cay đắng là nơi thật thà