Hôm nay: 29/11/2014 12:55 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chừng nào cho sóng bỏ ghành
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.