Hôm nay: 03/08/2015 13:34 (giờ VN)
Ngày DL / /
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.