Hôm nay: 28/05/2016 20:35 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sư đi chùa mốc sân rêu
Mõ khuya ai gõ , chuông chiều ai khua
Vinh hoa là cái trò đùa
Đã tu không trót, lại mua trò cười