Hôm nay: 30/09/2016 22:07 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sông sâu nước chảy đá mòn
Của kia ăn hết nghĩa còn ghi xương