• “Bỏ ra nhiều tiền, hàng trăm triệu để làm lễ là mê tín dị đoan, không đúng dâng sao giải hạn”, Nhà nghiên cứu Trần Hữu Sơn góp ý.
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...
  • Xem sao hạn, cúng sao giải hạn: Ngày 15 tháng Giêng hằng năm, những nơi cúng giải hạn sao Thái Bạch luôn có rất đông người tham dự.

nam chữ nhâm lấy vợ chọn tuổi xem tướng người có xoáy ở lưng trâm Tuổi Dần cung Bảo Bình con giáp càng lớn tuổi càng đẹp tang kỷ tị bao hieu kỳ lân SAO thiên viêt điểm thi đại học 2014 KHi thi angelina vận thế người tuổi Thìn bói tướng Người tuổi Tỵ mệnh Hỏa Canh Thân xem tử vi Xem tướng môi đoán phúc họa ten tinh sao tử vi màu ảnh bàn thờ cau Công an treo guong mơ thấy di oto 海浪会员管理软件 磁条卡刷卡器 mơ thấy mất tiền trong ví 1 Hội Làng Phú Khê đinh tỵ bói hình dáng mũi Ý nghĩa sao trực phù tướng bàn tay ghen TS bảo bình và chuyện ấy Tả trung thu Top 3 con giáp dễ yêu nhất tinh yeu cà tay học cách nhẫn nại Phong thủy phòng ngủ mơ thấy đi xe đạp danh de con gi được IQ zombie cach cung sao