• Trong cuốn "Tướng Mạng Mộng Bốc" (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép "Cân Xương Tính Số" này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v... Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời .
  • Người ta có khái niệm ngọc chẩm vì xương này ở sau đầu nổi cao hình chiếc bánh dầy. Xương hậu chẩm nổi thành gò, nhưng cũng có người xương này gần như không hằn rõ ở đầu. 1. Xương hậu chẩm trong tướng lý là phên dậu phía sau. Nó là đồn luỹ chặn hậu (
  • Đốt xương là tượng kim thạch, nên cao mà chẳng nên ngang, nên tròn mà chẳng nên thô. Người ốm chẳng nên lộ xương, vì thịt chẳng phụ xương mà xương lộ ra, tức là người nhiều hoạn nạn, có Tai vạ đó. Người béo chẳng nên lộ thịt, vì người trầm trệ c

xung quanh Xem tuông tình yêu đích thực tu xem tu xem bói tính cách qua ngày thang nam sinh 浞å nháº Ý nghĩa sao đà la tuổi thân cung thần Ä CÚNG mao động tác phong thủy Lục Bân Triệu văn khấn lễ thành hoàng liên quan Giáp trên sát sinh bảng cát hung T i HÃƒÆ hoà khoa tu vi dau so vị trí đặt bếp theo phong thủy tý xông mắt giải mã ty tam nam bất phú V n Cung Song Ngư dựt mắt phải Ten tuổi mùi máºt Tính cấp Hóa cung xử nữ và cung bảo bình có hợp nhau gò nguyệt hóa ngay tot ĐIÊM cac lễ hội rằm tháng 7 chom y a di đà phật Giai nơi mạng thủy hợp màu nào thế địa tam chuyển Đồng kiêng kị đối với trẻ sơ sinh gia tiên Nhà Phật đặt tên phụ hay ngÃƒÆ ngày 20 11 xem boi bai mộc tình yêu MÃ Æ H Sao thiện tuong can xuong