• Trong cuốn "Tướng Mạng Mộng Bốc" (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép "Cân Xương Tính Số" này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v... Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời .
  • Người ta có khái niệm ngọc chẩm vì xương này ở sau đầu nổi cao hình chiếc bánh dầy. Xương hậu chẩm nổi thành gò, nhưng cũng có người xương này gần như không hằn rõ ở đầu. 1. Xương hậu chẩm trong tướng lý là phên dậu phía sau. Nó là đồn luỹ chặn hậu (
  • Đốt xương là tượng kim thạch, nên cao mà chẳng nên ngang, nên tròn mà chẳng nên thô. Người ốm chẳng nên lộ xương, vì thịt chẳng phụ xương mà xương lộ ra, tức là người nhiều hoạn nạn, có Tai vạ đó. Người béo chẳng nên lộ thịt, vì người trầm trệ c

Thổ địa Tính cách tuổi Mão cung Sư Tử Lễ Phật Đản Trung so xem tổng quát hình tướng phụ nữ chuyen chòm sao yếu đuối giải chuyện ấy của chàng những điều cấm kỵ trong phong thủy nhà SAO TỬ VI TRONG TỬ VI Cung Sư Tử thai Coi Canh Dần bọ cạp nữ cự giải nam Angelina Jolie phong thủy hàng rào xem tướng đàn ông có râu quai nón xem boi online Hội Đền Tiên La dat ten ngày 30 tháng 2 Cung Tý chất quan SAO DƯỠNG TRONG TỬ VI phong thủy khi đi phỏng vấn 55 trung tâm mua bán acc au mệnh hỏa bói chỉ tay đường đi nước ngoài 23 văn xương tinh Lịch tử vi cách lắp đặt máy hút mùi quan lộc thái dương sai xem tướng người xấu Thuy kim các cặp đôi không muốn có con hiểu nhầm phong thủy cốt Cung kien phan sao Thiên Hư hãm địa kình can xuong