so soi chữ ký biết tính cách Kỳ tên khe hở bàn tay cấm kỵ đêm giao thừa dan phòng ngay sinh tuoi thin Đại Âm lịch vdtt bảo mơ thấy máu có điềm gì Sư tử Sao Hóa quyền Luân 27 kinh Vu Lan lời mơ thấy thuyền tẠao xem tướng phú quý tu cổ chom Cung Kim Ngưu cau gia t i cua tĩnh tâm sinh ngày nhâm dần Điều phù Hi HÓA Họa chỉ số Thúy mộc thiên lương hóa quyền ứng càn suy Ma d