Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!tứ độc hóa khí Charles De Gaulle tỳ hưu cung xử nữ đường vân ngón tay áp út có phật tật xấu của 12 cung hoàng đạo nhu y tùng cung hoàng đạo sư tử lai Tây Dậu Số điên thoại Quá văn khoc mơ thấy sông lớn Sao THẤT SÁT vân chuyện phật giáo Đài khai bút lê thai dễ chinh du phong tuc sao thai am Ä ÃŠm Người tuổi Sửu hợp với tuổi nào Đặt Tên cho Con Giải dự báo Đông Huong Đào sao thien luong ngón tay cái SAO THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT TRONG TỬ VI Tam hợp của người tuổi Dần Dần món ăn si tuổi Dần Xem bói tình yêu qua tướng mặt Công tướng người phụ nữ đa tình m thiên di Hội Bánh Trưng Bánh Giầy Thanh Hóa xem tử vi Con giáp nào cai quản gia Hội Đền Hạ Lũng chòm sao sáng tạo