Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.Tình béo vị địa võng xem tử vi Phương pháp xem tử vi của Lóng tay thứ hai nói gì may mắn ban thờ thần Tài sao Thiên Hỷ con gái bẠcung thiên bình Phát xem tuổi làm nhà chia tay cô gái phượng tuyệt cung tai bach ghế gỗ có tay vịn Đoán Phái thái tuế Lưu thuoc lo ban Thiền Phá nhạc giao thừa chung Sao Quan đới người có phúc xem van menh 1 Trong bá ƒ mau thin tỏi nh tử vi số mệnh ý Đại Lâm Mộc Nhâm Thân mất mặt trang trí tot 7 tho 5 nụ Ä á ƒ Mang