Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Tân Mùi, ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Đần, năm Quý Mão, tức ngày 15/01/2023 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


con SAO DƯỠNG TRONG TỬ VI giet chet van khi đầu hoẠmムtuổi chiều dài ngón tay cái bá ƒ nhị cung bạch dương Sao la hau Gio tot giãƒæ kiem phong kim Chom Tứ trụ quý vị trí xem tu vi cầu tài lộc ngay Coi hoa tài mÃÆ đàn nhÃƒÆ y điều thiện phong thuy trư tuoi thin tùy luong Treo tet doan ngo Hóa Kinh so Ân xem tuong hộp Phu tấn lộc quê Quan tử vi tuổi Tỵ 4 cầu Thổ rà NhÃƒÆ con giap