Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻmao phủ muon tuoi Tu vi Que quan am mơ thấy diễn viên cung dong tho Mệnh khon sat Thuyền NhẠphat tài hon tử vi phan loai kim hạc Đa Cam thiên đức kieng ky 28 tan Người tuổi Sửu mệnh Mộc ト雪サ餌 sống đời an vui lời hay tinh duyen chon huong nha bài trí phòng sách phong thuỷ Lâm báo chí nước ngoài phi tinh Nhất Bạch điềm xấu 2016 sơn hạ hỏa 15 trung thu cach các khái niệm cơ bản về phong thủy dat người tuổi Hợi linh tốt tu vi giang minh Bồ điều răn của Phật Hội chùa Bố tại bắc giang nam phong cửa sổ thủy tinh Hội Thượng Phước lượng ban nốt ruồi ở gót chân cách đặt bàn ăn theo phong thủy tên hay tam linh