<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướnghien tuong ma am mơ thấy hỏa thiêu Y thanh minh CUỐI NĂM hóa giải thế nhà hung sát xem tử vi Xem bói ngày sinh 12 con giáp sinh Nhật Kỳ ty bởi tác dụng chữa bệnh của Phật giáo Can Sao Thiên không phong ngu huong thần không đủ cửa chia tay đàn ông cũng khóc tranh bình trà và chén trà Xem bởi điều nên nhớ trước khi yêu Song Ngư Tu vi Sao Đẩu quân bạch dương nam xây nhà nói lá số Tết xem tướng mắt người phụ nguoi Thất khẠvợ Chung Hán Lương Tử Vi Giảng Minh tuổi tý mệnh thổ cung thần Sa Tóc Từ thờ phật người phụ nữ giàu có nhất việt nam tà n mà o xem giờ kieng Tìm chân đàn ông Canh Dai tự giấc mơ thấy mía là điềm gì mèo nhạc