Thông báo về lừa đảo!

Kính thưa Qúy Vị,

Hiện nay có một công ty văn phòng tại Tòa nhà A2,Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Phone 094331187*. Họ đã tự làm trang web và làm dịch vụ về tử vi, tuy nhiên họ đã mạo danh XemTuong.net và ăn cắp nội dung An Sao Tử Vi của Xemtuong.net để lừa khách hàng.

Việc họ ăn cắp nội dung trang web của XemTuong.net đã được chúng tôi thông báo và yêu cầu gở bỏ từ nhiều phía, tuy nhiên họ đã lươn lẹo là đổi nhà cung cấp máy chủ và tiếp tục upload nội dung ăn cắp chứ không chịu gở bỏ.

Việc ăn cắp của họ đã bị chúng tôi phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên chúng tôi cũng đã bị mất khoảng 50% dữ liệu của bộ An Sao Tử Vi và bộ ASTV họ ăn cắp đã không được cập nhật và không thể tra một số tuổi vì thiếu 50% dữ liệu.

Về việc bị mạo danh thì chúng tôi xin khẳng định là chỉ có duy nhất một domain XemTuong.net và các sub domain như tuvi.xemtuong.net, phongthuy.xemtuong.net... và ngoài ra không còn trang web nào khác, Xemtuong.net cũng không làm dịch vụ thu tiền hay bán hàng gì cả.

Qúy vị nên lưu ý công ty này, không nên tốn tiền dùng dịch vụ của họ, vì họ hoàn toàn không có kiến thức về tử vi, họ ăn cắp và mạo danh chúng tôi để lừa khách hàng.

Xin trận trọng cảm ơn!

XemTuong.net

23 – BỘ SAO TỨ HÓA (Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ)

Theo hàng Can của năm sinh, an Tứ Hóa theo thứ tự: Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ, vào những cung đã an sao kê trong bảng dưới đây:

 

 

LỘC:

QUYỀN:

KHOA:

KỴ:

Giáp:

Ất:

Liêm

Phá

Lương

Vi

Dương

Nguyệt

(Thái âm)

Bính:

Đinh:

Mậu:

Đồng

Nguyệt

Tham

Đồng

Nguyệt

Xương

Bật

(Hữu Bật)

Liêm

Cự

Kỷ:

Canh:

Nhật

(Thái dương)

Tham

Lương

Âm

Khúc

Đồng

Tân:

Nhâm:

Quí:

Cự

Lương

Phá

Lương

Vi

Cự

Khúc

Phụ

Âm

Xương

Tham

Thí dụ: Sinh năm Đinh Mão, an Hóa Lộc ở cung đã an Thái âm, Hóa Quyền ở cung đã an Thiên đồng, Hóa Khoa ở cung đã an Thiên cơ, Hóa kỵ ở cung đã an Cự môn.

24 – BỘ SAO CÔ QUẢ: (Cô Thần, Quả Tú)

Tùy theo năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Năm sinh

Cô Thần

Quả Tú

Hợi, Tý, Sửu

Dần, Mão, Thìn

Tỵ, Ngọ, Mùi

Thân, Dậu, Tuất

Dần

Tỵ

Thân

Hợi

Tuất

Sửu

Thìn

Mùi

Thí dụ: Sinh năm Hợi, an Cô Thần ở cung Dần, Quả Tú ở cung Tuất.

25 – BỘ SAO QUAN PHÚC

(Thiên Quan, Quí Nhân, Thiên Phúc, Quí Nhân)

Tùy theo hàng Can của năm Sinh, coi bảng dưới đây:

 

Hàng Can

Thiên Quan

Thiên Phúc

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quí

Mùi

Thìn

Tỵ

Dần

Mão

Dậu

Hợi

Dậu

Tuất

Ngọ

Dậu

Thân

Hợi

Mão

Dần

Ngọ

Tỵ

Ngọ

Tỵ

Thí dụ: Sinh năm Bính Tý, an Thiên Quan, Quí Nhân ở cung Tỵ, Thiên Phúc, Quí Nhân ở cung Tý.

26 – SAO ĐÀO HOA

Tùy theo năm sinh coi bảng dưới đây:

 

Năm sinh

Đào Hoa

Tỵ, Dậu, Sửu

Hợi, Mão, Mùi

Thân, Tý, Thìn

Dần, Ngọ, Tuất

Ngọ

Dậu

Mão

Thí dụ: Sinh năm Dậu, an Đào Hoa ở cung Ngọ.

27 – SAO THIÊN MÃ

Tùy theo năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Năm sinh

Thiên Mã

Tỵ, Dậu, Sửu

Hợi, Mão, Mùi

Tân, Tý, Thìn

Dần, Ngọ, Tuất

Hợi

Tỵ

Dần

Thân

Thí dụ: Sinh năm Tý, an Thiên Mã ở cung Dần.

28 – SAO PHÁ TOÁI

Tùy theo năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Năm sinh

Phá Toái

Tý, Ngọ, Mão, Dậu

Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Tỵ

Dậu

Sửu

Thí dụ: Sinh năm Tuất, an Phá Toái ở cung Sửu

29 – SAO KIẾP SÁT

Tùy theo hàng Chi của năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Năm sinh

Kiếp Sát

Tỵ, Dậu, Sửu

Hợi, Mão, Mùi

Dần, Ngọ, Tuất

Thân, Tý, Thìn

Dần

Thân

Hợi

Tỵ

Thí dụ: Sinh năm Mùi, an Kiếp sát ở cung Thân

30 – SAO HOA CÁI

Tùy theo hàng Chi của năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Năm sinh

Hoa Cái

Tỵ, Dậu, Sửu

Hợi, Mão, Mùi

Dần, Ngọ, Tuất

Thân, Tý, Thìn

Sửu

Mùi

Tuất

Thìn

Thí dụ: Sinh năm Ngọ, an Hoa Cái ở cung Tuất.

31 – SAO LƯU HÀ

Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Hàng Can

Lưu Hà

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Dậu

Tuất

Mùi

Thìn

Tỵ

Ngọ

Thân

Mão

Hợi

Dần

Thí dụ: Sinh năm Đinh Tý, an Lưu Hà ở cung Thìn.

32 – SAO THIÊN TRÙ

Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Hàng Can

Thiên Trù

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Tỵ

Ngọ

Tỵ

Ngọ

Thân

Dần

Ngọ

Dậu

Tuất

Thí dụ: Sinh năm Kỷ Hợi, an Thiên Trù ở cung Thân.

33 – SAO LƯU NIÊN VĂN TINH

Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đây:

 

Hàng Can

Lưu Niên Văn Tinh

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Tỵ

Ngọ

Thân

Dậu

Thân

Dậu

Hợi

Dần

Mão

Thí dụ: Sinh năm Bính Ngọ, an Lưu Niên Văn Tinh ở cung Thân.

34 – SAO BÁC SĨ

An Lộc Tồn ở cung nào, an Bác Sĩ ở cung đó.

35 – SAO ĐẨU QUÂN (Nguyệt Tướng)

Bắt đầu từ cung đã an Thái Tuế, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều nghịch đến tháng sinh, ngừng lại, rồi bắt đầu từ cung đó, kể là giờ tý, đếm theo chiều thuận đến giờ sinh ngừng lại, an Đẩu Quân.

36 – SAO THIÊN KHÔNG

An Thiên Không ở cung đằng trước cung đã an Thái tuế.

Thí dụ: Thái tuế ở cung Mùi, an Thiên Không ở cung Thân.

37 – BỘ NHỊ KHÔNG

Tuần Trung Không Vong, Triệt Lộ Không Vong (Tuần, Triệt)

A – Tuần - Tùy theo năm sinh, trong khoảng 10 năm đã được giới hạn theo Can từ Giáp đến Quý. Coi bảng dưới đây:

Thí dụ: Sinh năm Bính Dần, tức là trong khoảng từ Giáp Tý đến Quí Dậu, vậy phải an Tuần ở giữa cung Tuất và cung Hợi.

Vị trí của Tuần ở trên bản đồ 12 cung, tùy theo năm sinh trong khoảng 10 năm từ Giáp đến Quí.

B – Triệt - Tùy theo hàng Cang của năm sinh, coi bảng nơi đây:

Thí dụ: Sinh năm Canh Ngọ, an Triệt ở giữa cung Thân và cung Dậu.

Vị trí của Triệt ở trên bảng đồ 12 cung, tùy theo hàng Can của năm sinh.

IX – ĐỊNH HƯỚNG CHIẾU

Sau khi an sao, phải định hướng chiếu của các cung số. Xem một cung, phải xem cả cung chiếu của nó.

A – Tam hợp chiếu - Ba cung chiếu lẫn nhau. Xem một cung này phải xem cả hai cung kia.

Coi bảng dưới đây:

 

Tóm tắt - Muốn xem cung số, phải xem cả hai cung Tam hợp chiếu của nó, cùng với một cung xung chiếu là một cung nhị hợp.

Thí dụ: Xem cung Sửu, phải xem cả cung Tý (xung chiếu), cung Dậu, cung Mùi (tam hợp chiếu) và cung Tý (nhị hợp).

Trên bản đồ 12 cung, những vị trí của các cung xung hợp chiếu nhau, không bao giờ thay đổi.


mơ thấy quả hung Sao Qủa Tú chi xem tướng các ngón tay chú bat cung Lộ nữ ất hợi 1995 phụ nữ mạnh mẽ phong ngu Chon Cam đón têt may mắn 12 trực cổ tay Giet entity acirc not defined Phong thuy nha bep tư vi chạm hình xăm cung bạch dương khai truong hoc nhà ảo thuật có vô chính diệu cách đeo nhẫn con cóc 2014 Hội Đả Ngư Hà Nội tai Mơ đám cưới Sự nghiệp của người tuổi Tỵ thuộc Ấn Đường đầy đặn La so tu vi dau so Lưu Bá Ôn vận hạn năm 2014 quy tắc xem lá số tử vi Đạt ten con xem tử vi Đoán khả năng tiêu tiền qua nha tà Trà cặp đôi nhân mã và thiên bình cần tránh tiết Tiểu Tuyết nham tuat bỏ đường viền bao quanh văn bản Phong Thu chòm sao phú quý