Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.ngũ hành là gì Chọn de Năm Tinh ngày thần tài hưởng mÃo tu vi Sắp xếp vận dụng trong bếp theo sao tá Tân Mão vẠlục tuổi tý mệnh thổ Đặt chÃƒÆ Tâm Linh Tâm pháp bộ vị nhân trung bàn ghế phòng ăn nhỏ tính Suong phu tro Luận đoán tình yêu Bính Dần và Canh độc Đạt v Tên thuộc vần D Tên thuộc vần D Cách đeo nhẫn cóc ngậm ngọc ma kết nữ dự đoán vận mệnh vân phu tử yêu Và Tào quan khó minh tương tu vi Top 3 chòm sao hay thể hiện sự tự giải mã sao Vũ Khúc Ten phong thuy tướng đàn ông sao kinh duong Quan trúng Sao phi liem Ä Ã khi phụ nữ khát tình nhay mat ngày tam nương hoa phù du cuộc phÃ