Trang 1


Ma bói bai Sao Thiên hư rậm râu sâu mắt doan Tư vi Tuần bò cạp có hợp với kim ngưu cúng Cúng sắm lễ cúng động thổ tướng môi bi mat Từ tại Cung Bạch Dương hợp với cung nào o La nước máºt hoc hỏa tinh giai tri Văn vất vợ chồng xung khắc chòm sao nữ thực tế Quà tuổi tị bạch dương ma kết Ân Sao VĂN XƯƠNG Kinh dich các cô nàng chân ngắn cung nhà thi hoả báo hiếu theo lời Phật dạy mヾ ý nghĩa Bố cục nhà ở can biet giao con giap Điềm bao Bat tu bói tướng 11 nghiệp CÚNG Sao Quan phủ phong tục Việt nam bói bàn chân