XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 04 NĂM 2017
Xem ngày tốt để làm ăn buôn bán và các việc quan trọng: XEM NGÀY TỐT TRONG THÁNG 04 NĂM 2017

NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 04/2017

Lịch Dương
1
Tháng 04

Lịch Âm
05
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 1/04/2017 nhằm Ngày 05/03/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 04

Lịch Âm
06
Tháng 03

Ngày Cực Xấu

Chủ Nhật Ngày 2/04/2017 nhằm Ngày 06/03/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 04

Lịch Âm
07
Tháng 03

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 3/04/2017 nhằm Ngày 07/03/2017 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 04

Lịch Âm
08
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 4/04/2017 nhằm Ngày 08/03/2017 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 04

Lịch Âm
09
Tháng 03

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Tư Ngày 5/04/2017 nhằm Ngày 09/03/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 04

Lịch Âm
10
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 6/04/2017 nhằm Ngày 10/03/2017 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 04

Lịch Âm
11
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 7/04/2017 nhằm Ngày 11/03/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 04

Lịch Âm
12
Tháng 03

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy Ngày 8/04/2017 nhằm Ngày 12/03/2017 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 04

Lịch Âm
13
Tháng 03

Ngày Cực Tốt

Chủ Nhật Ngày 9/04/2017 nhằm Ngày 13/03/2017 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 04

Lịch Âm
14
Tháng 03

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 10/04/2017 nhằm Ngày 14/03/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 04

Lịch Âm
15
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 11/04/2017 nhằm Ngày 15/03/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 04

Lịch Âm
16
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 12/04/2017 nhằm Ngày 16/03/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 04

Lịch Âm
17
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 13/04/2017 nhằm Ngày 17/03/2017 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 04

Lịch Âm
18
Tháng 03

Ngày Cực Xấu

Thứ Sáu Ngày 14/04/2017 nhằm Ngày 18/03/2017 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 04

Lịch Âm
19
Tháng 03

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy Ngày 15/04/2017 nhằm Ngày 19/03/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 04

Lịch Âm
20
Tháng 03

Ngày Rất Tốt

Chủ Nhật Ngày 16/04/2017 nhằm Ngày 20/03/2017 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 04

Lịch Âm
21
Tháng 03

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 17/04/2017 nhằm Ngày 21/03/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 04

Lịch Âm
22
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 18/04/2017 nhằm Ngày 22/03/2017 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 04

Lịch Âm
23
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 19/04/2017 nhằm Ngày 23/03/2017 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 04

Lịch Âm
24
Tháng 03

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 20/04/2017 nhằm Ngày 24/03/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 04

Lịch Âm
25
Tháng 03

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 21/04/2017 nhằm Ngày 25/03/2017 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 04

Lịch Âm
26
Tháng 03

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 22/04/2017 nhằm Ngày 26/03/2017 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 04

Lịch Âm
27
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 23/04/2017 nhằm Ngày 27/03/2017 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 04

Lịch Âm
28
Tháng 03

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 24/04/2017 nhằm Ngày 28/03/2017 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 04

Lịch Âm
29
Tháng 03

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 25/04/2017 nhằm Ngày 29/03/2017 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Giáp Thìn, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 04

Lịch Âm
01
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 26/04/2017 nhằm Ngày 01/04/2017 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 04

Lịch Âm
02
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 27/04/2017 nhằm Ngày 02/04/2017 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 04

Lịch Âm
03
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 28/04/2017 nhằm Ngày 03/04/2017 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 04

Lịch Âm
04
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Bảy Ngày 29/04/2017 nhằm Ngày 04/04/2017 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 04

Lịch Âm
05
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 30/04/2017 nhằm Ngày 05/04/2017 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết
Xem Tiếp

đất kết Sao Dưỡng Cung Mệnh Sao Địa Võng ở cung mệnh la so tu vi Hà Lạc Dã Phu Hội Vàm Láng tỉnh Tiền Giang chùa thiên mụ Giải đoán lá số bộ vị quyền tinh Sao Đại hao tứ phủ triều hằng hỏa Hội Bà Triệu Đời người Học tử vi người tuổi hợi Hội Đình An Phú Sao Thiên Tài lá số tử vi của Tào Tháo Sao Thái tuế Sim phong thủy Học Lễ hội trấn trạch ấm trà Sao Hóa Kỵ not ruoi Sao Thiên hỷ thầy tướng số Sao Thiên khốc Phong Sao Bạch hổ Sao Quốc ấn Ý nghĩa sao thiên hư Sao Dà la Hội Mai An Tiêm Sao Kình dương Sao Thiên mã động thổ Sao Lộc tồn Sao Tả phù bộ vị Sao Tấu thư Đức Phật Thích Ca 14 chinh tinh Sao Tang môn sao thất sát vượng địa Sao Bênh phù chú nguyện cầu siêu thoát

Xem Tuổi Xem Ngày Xem Tướng Xem Tử Vi Xem Tứ Trụ Con Yêu Xem Bói Gieo quẻ - Xin sâm Phong Thủy