<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướnglì xì bàn tay chữ nhất dat mơ thấy xác chết Xem tu vi tron doi Hội Đức Bác tại vĩnh phúc cằm ý nghĩa sao si tham lang bói tướng mạo phụ nữ su La so bua Đặt Tên làm Tử vi 2017 ngũ nhạc đinh tỵ thay đổi nhân tướng da an cách xem đường chỉ tay hôn nhân cung hoang dao Kết duyên cho người tuổi Tỵ với tuổi tuoi canh tuat tử vi tuôi hợi Suong 12 con giap chọn hướng cửa nhà theo tuổi van han 20 NhẠTên hay sao thiên đồng Quá ¹ hoa Công Ty tam Hội Đình Văn Khê dựng Chữ trong nhà cach trong cay VĂN KHẤN mơ thấy ma Nhật dan bố trí nhà tắm theo phong thủy dÃƒÆ lang xem tuong mat