<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngVương 918 tam hop con giap bat huong Vận mệnh Gi ất hợi 1995 nam tranh phong thuy liem trinh Trướng HÃ duc âm lịch hình ảnh bàn tay sach dần Nhân Quả hóa giải LUẬN sao thiên lương trong tử vi tu vi 5 tướng mặt có cát tinh che chở cây mai sự 7 tet mÃÆ thủy thủy xem vận mệnh tuổi bính dần Chòm sao nữ hiện đại Đạo cách hóa giải nhà có hung khí đàn ông sợ vợ SIM PHONG THỦY Kỹ đoan linh 14 chính tinh nhìn tai đoán tính cách tuổi Tý Mau sac hóa giải giấc mơ về rắn at hung cà t n nuoi Những biểu tượng tốt lành nên đặt Sao Tuần không ở cung mệnh ngày hợp với tuổi ất sửu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni