<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngphòng dã³ng dậu nhìn dáng đi đoán tính cách các xem vận mệnh cuộc đời lục thập hoa giáp ngũ hành song tử năm 2014 tủ mùa Lý Số Bài trí tượng ông Thọ cung thiên bình và thiên bình người yêu cũ Gương trong phong thủy hạ thủy Xem tuông Tứ Hóa Phi Tinh dương hon nhan tuần triệt tân hợi phong thủy cho nhà hướng tây Vòng mơ thấy xây nhà già Hướng kê giường tài vận tại ngọn hồi sinh tu vi Phong thủy nhà bếp những điều nên cách xem tướng qua đôi mắt trí vận xấu mẠđi nhờ xe vận thế của người tuổi Ngọ Hội Vân Lệ mặc cả Tên cho con số may mắn Dưỡng Sinh Đoan Sao Lộc tồn Ngày sinh khí sắc mang lại điềm xấu tổn hao tao đeo tuvi 2014 phong thủy cho cửa hậu Dọn nhà Tương từơng CÚNG trạng Nhật sao tuẦn Hồi rÃÆ