<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướnglá số tử vi Ý Xem tướng mặt cử Tu vi at suu ngụ vo chom so phong thuy giuong ngu bóng ma vat pham phong thuy cung song tử nhóm máu o dÃ Æ dần Giai cành Sao Tả phù tuong sinh nhÃ Æ giac mo Kim Cách gây tai họa số mệnh dễ Lễ Nhâm Ngọ Song người tuổi Thìn văn tỳ lời Larung Gar am 28 Sư Tử Thin 12 Cung Hoàng Đạo Và xem bàn bản tu vi Xem bói ý nghĩa nốt ruồi may mắn Năm bat van đế hạn tam địa sát tên bát quái hội Chinh phục người tuổi Mùi Thẩm Các