Quán Âm Linh Xâm

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin Xâm


bò cạp sao thất sát tại mệnh Hóa giải sao xấu và hạn Thái Tuế bằng cầu tự theo phong thủy Chòm sao vô tâm treo tranh Người tuổi Mùi mệnh Hỏa bói tướng mũi to cung tật ách đất phong thủy tốt Hội Làng Trung Kính tình duyên chọn hướng bàn làm việc hợp tuổi mệnh Trường Lưu Thủy họa ý bảo bình phong thuy thiem thu thứ tự 12 con giáp ghen Lục Bân Triệu cung bảo bình lai song ngư Cung sửu Hồi Cầu Ngư ở Cửa Hội câu Sao Tuần không Ngá hoả tinh công việc phật tịnh niết bàn Thế Giang Tứ Hóa thi kiêng kỵ cửa phòng ngủ tùy Thuyền Phu Thê Nhìn lướt nói lên điều gì gương chiếu vào giường tu vi Cách 12 cung Hoàng đạo nam giấu Cúng Bày sập gụ hợp phong thủy mơ thấy nước biển dâng cao Già đinh mão lười điềm báo chuột rút hướng tài lộc đặt bàn thờ ông táo theo phong thủy Sao TUẦN