Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


an nhàn nể máºt boc ăn uống Tên cho be buồn sinh năm Quý Sửu SAO QUAN ĐỚI tãªn đi đứng cờ Hào sao tiền tài chon thanh dat tường nứt vỡ sao Phi liêm kiếm Sao Đà La báo giá gốm sứ ck Thánh Mẫu tướng vượng phu coi tướng qua khuôn mặt Mau hoán đổi cuộc đời mua nhà xem mệnh Khái niệm tháng vượng đào hoa đỗ đạt xem boi tu vi cay phong thuy ngốc tài khí ト雪サ餌 Tinh địa tương lễ cúng thần bếp bát trưng dương nhân mã nữ di hoa qua o giàu sang thiên bẩm cửa chính đối diện cửa phòng ngủ canh thân VÃƒÆ Giải yểu lượng Tình duyên của người tuổi Mùi nhóm máu cải tướng đua La so cách xem mệnh hợp nhau Hội Cổ Bôn ý nghĩa sao thiên phủ tuoi dân tuoi mao Nguyễn Anh Vũ sửa lể