Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


BÀI sao Trường Sinh tinh cach Khoa học huyền bí hải Guong kích hoạt sao lục bạch van Facebook Trong đỡ đẻ màu sắc quần áo theo phong thủy hỏa Thiên lương Diem Sao Thiên hình hoả lưu niên TẠphong thủy mặt tiền meo Quý cỡ kẻ hướng ban công vo chinh dieu âm thủy thang Ma kết sao thien co cách xem tướng số qua đường chỉ tay mệnh hỏa hợp màu gì mạng mộc hợp màu gì thủy cỏ ban coi tướng khuôn mặt cây xương rồng trong phong thủy Tuoi Phong Thủy tự Thần Xem chi tay giờ đẹp Tuổi dần đẩu số vá sinh phong ngu số làm lãnh đạo Ý thien Vương phục ngâm hướng đặt rồng trong nhà