Trang 1

Người mệnh Chấn hợp hướng nào xem ngay tot xau thiên lương hóa quyền Sao CỰ MÔN Ý nghĩa sao Hóa Lộc vị Song Sao Long trì 15 Ý nghĩa sao Bình Địa Mộc phục thai lục sát tinh Sao Thiên la ĐẦU Trưởng Sao Thiên y Sao Thiên đồng Đoán Bệnh da các mày Thiên Bình thượng trí tu chuyển Đặt thanh long Sao Thiên phúc mệnh phú quý An sao nhanh thu cách làm quan Thái sao đào hoa Dưỡng Sinh cưa gái Thiên Lương NGÀY Đặt tên cho con trang Tuyền Trung Thủy ngày cúng chúng sinh Sức khỏe nhap ban tho Hội Nhượng Bạn tỉnh Hà Tĩnh Thiên lương tu vi Xem tuổi vợ chồng làm ăn