VI - CẰM

 

a)khái quát về cằm   

    Cằm (thuật ngữ Trung Hoa về tướng gọi là Địa các ) là khuyết tận cùng của khuôn mặt tính từ trán trở xuống(h.187)trang 222 trong trường hợp ta nhìn chính diện.

     Nếu ta nhìn nghiêng và chia phần bán diện làm đôi thì phần trước thuộc Cằm, phần sau kề từ phía dưới hai tai trở xuống thuộc về Mang tai (tai cốt ).Thông thường hai phần Địa các và tai cốt liên hệ mật thiết với nhau về cách cấu tạo,nên kết hợp khá chặt chẽ về mặt mang vận và cá tính đối với từng cá nhân một


    Về ý nghĩa mang vân tổng quát ,Địa các chủ về hậu vận(tức là khoảng 50 tuổi trở đi) Địa các nảy nỡ ,vuông vức , sắc thái tươi tắn là dấu hiệu càng về già thì số vận càng tốt .Trái lại Cằm thon nhọn thì vãn thiên thường cô đơn bần bách

Về mặt cá tính những tướng học gia thuộc tân phái ,chịu ảnh hưởng của của tướng học Nhật bản cho rằng vì tiểu não bộ và Địa các có liên hệ tương hổ đặt biẹt nên khi nghien cứu về dia các đã đề ra,số ý nghĩa thực chất sau nay: 
- ý chí mạnh hay yếu 
- Sức chịu đựng cả vật chất lẫn tinh thần . 
- Tình dục nhiều hay ít ,manh yếu,........ 
 

b) Các dạng thức tổng quát của cằm

 
Nhìn chính diện(nhìn thẳng phía trước mặt )ta thấy Cằm có 3 dạng chính thức: 
- Cằm tròn (h.188) 
- Cằm vuông (h.189) 
- Cằm nhọn(h.190) 
Nhìn nghiên ( trắc diện) ta cũng thấy có 3 dạng thức thông thường:


-Cằm vát (h.191) 
-Cằm gồ(h.192) 
-Cằm thẳng (h.193) 
Loại Cằm tròn và thường có hình dạng thẳng xuôi hoặc đôi khi hơi tháo vát chứ ít khi nào gồ lên.Ngưởc lai , loại Cằm thon nhọn thường vát hoặc gồ chứ ít khi thẳng xuống 
 

a) Các ý nghĩa của Cằm 
Hai loại Cằm tròn và vuông thuộc loại Cằm nở và thuộc loại bình thường hợp tiêu chuẩn Tam đình bình đẳng, loại Cằm thon nhọn thuộc loại Cằm lép, sách thường gọi là Hữu thiên vô địa 
 

1.-Về mặt mang vận 
-Cằm nay nở câng xứng chủ về hoạc phúc lộc khả quan 
- Cằm bạc nhược , nhỏ nhọn chủ về già hoặc cô độc hoặc nghèo khổ, tuỳ theo sự phối hợp tồng quát của toàn thể khuôn mặt.

 2.Về mặt cá tính 
     Cằm nay nở moat cách thích đáng biểu thị tâm tính quân xứng, dung hoà đưởc lý tưởng và thực tế, sử sự thích đáng nhất, kế đó là loại cằm tròn 
Nếu quá vuông vức, ý chí quá mạnh dễ trở thành cực đoan,cố chấp ngoan cố hoặc lì lợm . Cá tính của người có cằm quá tròn map thường biểu lộ ra ngoài bằng sự trọng ẩm thực, tình cảm phong phú , dễ bị xúc động. Loại Cằm thon nhọn thường là kẻ có cá tính mẫn nhuệ, thiên về lý tưởng , càng thon nhọn càng xa rời thực tế nên không bao giờ thành công trên đường đời.

 2.Về mặt cá tính 
     Cằm nay nở moat cách thích đáng biểu thị tâm tính quân xứng, dung hoà đưởc lý tưởng và thực tế, sử sự thích đáng nhất, kế đó là loại cằm tròn 
Nếu quá vuông vức, ý chí quá mạnh dễ trở thành cực đoan,cố chấp ngoan cố hoặc lì lợm . 
Cá tính của người có cằm quá tròn map thường biểu lộ ra ngoài bằng sự trọng ẩm thực, tình cảm phong phú , dễ bị xúc động. Loại Cằm thon nhọn thường là kẻ có cá tính mẫn nhuệ, thiên về lý tưởng , càng thon nhọn càng xa rời thực tế nên không bao giờ thành công trên đường đời.

 

VII-MANG TAI (h 194 )


a)Khái quát về Mang tai 
     Mang tai hay tai coat là phần trung gian giửa Cằm và Lưỡng quyền , nhìn nghiên thì thấy rõ hơn . Một sốđông sách tướng cổ điển thường ít đề cập đến phần tai cốt vì hai lẽ: 
Những dđiều ghi lại trong cổ thư phần nhiều thiên về mạng vận , ít khi thiên về cá tính mà tai cốt không có vai trò đáng kể trong lĩnh vực này.

    Ý nghĩa về cá tính tai cốt được coi là phần tướng về tâm tướng bí truyền . chì lưu lại bằmg lối tâm truyền .Do đó , đối với cổ nhân điều gì đả gọi là tâm truyền thường ít ghi lại trên giấy trắng mực đen , thảng hoặc có ghi thì cũng chỉ ghi lại moat vài yếu quyết giản lược , kẻ ngoài khó long lỉnh hội đầy đủ được các ý nghĩa , mặc dầu vẫn có câu Não hậu kiến tai vô tình hán , nghĩa là kẻ mà đứmg sau phía gáy (ót) còn trông thấy xương Mang tai nghìa là kẻ không có tình nghĩa. 
 

b)Các dạng thức của Mang tai 
Mang tai co dạng thức chính yếu: 
-Mang tai vuông xuôi 
-Mang tai bạnh 
-Mang tai hóp 
1-Mang tai vuông xuôi

    Loại mang tai vuông xuôi h195 có góc hơi vuông ở phía dưới và góc của chiều thẳng của Mang tai gần như dựng thành một đường thẳng đứng chạy từ tai xuống. 
Phối hợp với loại Cằm nay nở thích đáng , loại mang tai vuông xuôi tượng trưng cho gia vận hưng vượng lúc tuổi già ,được nhiều người giúp đờ trong mọi công việc .Nói tóm lại nay là loại phúc tướng 
 

2-Loại Mang tai bạnh h196

 H196
      Đặc điểm của loại mang tai này là phần dưới kể từ chổ tiếp giáp với Lưỡng quyền nay nở một cách đặc biệt khiến cho khuôn mặt phía dưới nở phìm ra trông tương tự như mang của loài rắn đeo kính (cobra) mỗi khi mó định cắn hay mổ vào vật gì trước mặt.

   Về mặt Mang vận :phối hợp với Ngũ quan can xứng , loại Mang tai bạnh là kẻ dễ thành công trên đường công danh sự nghiệp nhưng kết quả thường thê thảm ít khi được chết lành.

   Về mặt cá tính :nay là một trong vài dấu hiệu đặc thù nhất của kẻ tâm địa độc ác , âm hiểm khôn lường , bình thường làm việc gì cũng nghĩ tơi mình trước hết . Họ có thể giúp ta và chịu thiệt đôi chút , miễn là họ lời nhiều hơn , nhưng đến khi thực sự đụng chạm tới quyền lợi to lớn như danh vọng chức vụ thì họ sẵn sàng bán đứng bạn với bất kỳ giá nào , không hề thương tiếc . Năn nỉ với hạng người đó khi họ đã định loại tar a khỏi vòng tranh chấp là một điều thậm vô ích tục ngữ Trung Hoa có câu ''Kẻ  Mang tai bạnh ra không có láng giềng " là để ám chỉ cá tính đặc biệt của loại người trên.

   Đời Tam Quốc ,Nguỵ Diên đầu quân dưới trớng Khổng Minh và tỏ ra là một vỉ tướng quân nổi tiếng , tài ba , dũng cảm nhưng vì có tướngNão hậu kiến tai bi Khổng Minh chê làphán cốt. Tuy vậy , đối với vị quân sư nổi đời dời như Gia Cát Lượng thì việc cần cái tài và dũng của Nguỵ Diên lúc d8ó rát cấp thiét và vô hại cho đại cuộc lúc ông còn sống . Để đề phòng hậu hoạn , Khổng Minh đã sắp sẵn dịêu kế mai sau dùng tới .Về sau, khi Khổng Minh từ trần , binh quyền được giao lại cho Khương Duy cùng với cẩm nang diệu kế . Quả đúng như lời tiên đoán của Khổng Minh lúc sinh tiền . Nguỵ Diên trở mặt đánh lại quân Thục, chỉ vì hắn thấy quyền lợi và khát vọng thực sự của mình bị Khổng Tử trao lại cho Khương Duy chứ không trao cho hắn . Rốt cuợc tại trận tiền , Khương Duy theo lời dặn trong cẩm nang của Khổng Minh , đem lời khích bác Nguỵ Diên. Ngụy Diên lên tiếng thách đố "Ai giám giết ta".Đúng lúc hắn đang dương dương tự đắc thì một người tâm phục Khổng Minh mai phục sẵn trong hàng ngũ của hắn đã chém bay đầu kẻ pản thần trước ba quân. Cuộc đời và cá tính của kẻ Mang tai bạnh là như vậy đó.

3-Mang tai hóp h197

H197
Đó là hiện tượng ngược lại với Mang tai bạnh . Như đã nói ở đầu , trong mục dẫn thượng , mang tai đi đôi với Địa các nhỏ nhọn , tạo thành khu vực hạ đình eo hẹp , tượng trưng cho hậu vận cơ đơn. Chẳng những vậy , kẻ có loại mang tai này , khi gặp hiểm nghèo , ít gặp được người ra tay cứu giúp

   Về mặt cá tính :tính nết căn bản trội yếu của loại Cằm và Mang kể trên quá thiên về tính toán thiệt hơn , chỉ nghĩ và coi lo8ỉ ích của bản thân là chuân đích , ít khi chịu dung hợp lợi mình với lợi người .