Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Phần xem sơ lượt Tử Vi năm Kỷ Hợi 2019 đã được chúng tôi phát hành. Phần tử vi này gồm có 108 trang bao gồm cả nam và nữ, từ 17 tuổi đến 70 tuổi để quý vị tham khảo trước thềm măm mới, mỗi độ xuân về. Quý vi có thể xem sơ qua tình duyên, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, sao hạn trong năm mới Kỷ Hợi 2019 này như thể nào, để thuận việc cúng sao cầu an cho bản thân và gian đình.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

CHƯƠNG THỨ NĂM
SỐ TỬ VI LẬP THÀNH

Số vĩ nhân thế giới, tung hoành trong trận hòan cầu đại chiến thứ hai 1939 ­ 1945

 

Giải đoán lá số thứ nhất
Kỷ Sửu 14 ­ 9 giờ dậu
Số VĨ NHÂN
MỆNH THÂN
:
Quang quí, Khúc, Xương, Thai, Tọa, Tấu, Cái

QUAN LỘC :
Mã ngộ Hình, Khốc : công hoàn phát võ
Tứ Linh chầu Mệnh (Long, Phượng, Cái, Hổ)
Kỵ ngộ Khoa tinh : ngôn hành danh thuận.
MỆNH GIÁP : Liêm Sát, lưỡng Tướng, Tả, Hữu và Linh Hỏa miếu; vĩ nhân đởm đại
ĐẶC ĐIỂM :
Lục sát và Lục bại tinh đều đắc cách :
Kiếp, Không : Dần, Thân
Kình, Đà : Tị, Mùi
Linh Hỏa : Tý, Mùi
Tang Hổ : Mão, Dậu
Song Hao : Mão Dậu
Khốc Hư : đắc cách (gặp Mã)
Lưỡng tướng hợp bộ; không bị Tuần Triệt cản.
Tuần lâm Hỏa địa
Triệt đáo Kim cung
Tứ Hỏa, đắc cách và Mệnh, Thân đều ở Tứ mộ
Thanh Long phùng Lưu hà (rồng gặp nước)
Hơn nữa; Aâm tuế gặp hung sát tinh đều hay cả
Hình như Tạo hóa cố << Nặn>> một người này xuất thế.
Hạn 52- 61. Tiểu hạn Giáp Thân 1944, đại tiểu hạn đều gặp Không, Kiếp, Đào Hồng, Cô quả,
Thiên Không, Kiếp Sát, Trắng tay.
Lên cũng hạn đó; mà xuống cũng ở đó. Tài như Hạng Vũ, Thủy Hòang cũng chẳng thoát khỏi 3 thước đất.

LÁ SỐ THỨ HAI

SỐ HOÀNG ĐẾ

Giải đoán lá số thứ 2
Ất dậu 1- 11 giờ Tý
Số HOÀNG ĐẾ
Khôi, Lương, Thanh, Việt, Tấu, Hồng
Trai cận cửu trùng, gái tắc cung phi
Hồng, Khôi, Xương, Khúc, phù trì (Tả Hữu)
Sân rồng kéo bảng danh đề ở cao
Trong ngoài mà có Aâm dương
Ba lần danh dự, một làng quan giai
(Phú Ma Thị)

Nhưng Ngài không được thọ là vì : Thiên lương phùng Hao, Sát (Kiếp sát).
Đại tiểu hạn (36 - 45) gặp Khốc, Hư, Tang, Bạch, Kiếp, Không, Kình, Riêu, Đẩu, Tuế,
Thương sứ và Lộc tồn ngộ Cô quả. (Aát, Sửu ngài thăng hà).
Mệnh viên Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tối kỵ Sát, Phá Tham, Liêm chi hạn.
(Hoàng Kim Phú).

LÁ SỐ THỨ BA

SỐ KHANH TƯỚNG

Giải đoán lá số thứ ba
Kỷ dậu 17 ­7 giờ Thân
Số KHANH TƯỚNG
Khôi, Lương, Tham, Việt, Tấu, Hồng
Trai cận cửu trùng, gái tắc cung phi
Hồng, Khôi, Xương, Khúc phù trì (Tả Hữu)
Sân rồng kéo bảng danh đề ở cao
Kỵ gia ở cửa màn Đào
Làm nghề thuật sĩ phong lưu nuôi mình
Thê, Nguyệt đức ngộ Đào tinh
Trai lấy vợ đẹp, gái lành chồng sang
Trong ngoài mà có Aâm dương
Ba phần danh dự, một làng quen giai.
(Phú Ma Thị)

ĐẶC ĐIỂM:
Kỵ gia ở cửa màn Đào

Làm nghề thuật sĩ phong lưu nuôi mình
Ông này không phải là Phù thủy cao tay, trái lại là một vị kỹ sư hóa học, rồi làm nên Khanh
Tướng. Sao Thanh long ở cung Thìn (Quan Lộc) tối quí. Và chỉ kém số thứ 2 (Hoàng Đế); vì không có Hóa Quyền tại Mệnh.
Hóa Kỵ, Tý cung, Khoa, Lương phụ chiếu : Khổng Tử đắc quân dân sủng ái.
Kỵ ngộ Khoa tinh ư Hợi, Tí : ngôn hành danh thuận
Thanh Long, Thìn, Thổ, Đinh, Kỷ Aâm nam : gia hợp Kỵ tinh công danh tọai mãn.
(Hoàng Kim Phú)

LÁ SỐ THỨ TƯ

SỐ THƯỢNG LƯU

Tân Hợi 3-9 giờ Hợi
THƯỢNG LƯU (yểu tử)
Kiếp Không Hình Kỵ sấu sao
Hỏa Linh, Hình Việt gươm đao bủa trời
Việt, Linh lại cơ Thiên Hình
Địa phương ắt cũng đã đành lôi kinh
(Phú Ma Thị)
CHÚ GIẢI :
Thân, Mệnh, Hóa Kỵ, Hình, Linh : Giải Aùch ; Thiên Việt chiếu : Mệnh giáp Kiếp Không,
Thân Giáp: Kình Đà.
Hạn đi đến năm Hợi (1947) 37 tuổi ; ngộ :
Ngộ Cơ Lương đánh gẫy cành
Ngộ Aâm dương ắt đã đành tan không
Vừa chết bom, chui vào hầm trú ẩn (đánh gẫy cành): vừa chết dọc đường:
Tướng quân ngộ Triệt trước miền
Khi ra gặp giặt mình liền phanh thây.
(Phú Ma Thị)
Ngày nay thời khoa học, trái bom có thể coi là sét nhân tạo, ngồi trong hầm trú ẩn mà vẫn bị chết.
Đúng như câu : ngộ Cơ, Lương đánh gẫy cành.
Xem vậy, mấy huyền vi của tạo hóa khôn lường
Mà khoa học Tử Vi không phải là huyền hoặc.
Dương tại Thủy, nhật trầm thủy để, loạn thế phòng quân; mạc ngộ Sát tinh tu phòng đao nghiệp.
Mã ngộ Thiên Hình nhi phùng Thiên Khốc, công hoàn phát võ.
Hợi tọa quế hoa : phi vinh tắc phú.
(Phú Hòang Kim)

LÁ SỐ THỨ NĂM

SỐ TÀNG TẬT(Què)


 

Lá số thứ năm
Tân ­ Dậu : 9 ­6 giờ Hợi
Số TÀNG TẬT (què)
Kiếp, Không, Hình, Kỵ xấu sao
Hỏa, Linh, Hình, Việt gươm đao bủa trời.
(Phú Ma Thị)

CHÚ GIẢI : Thân, Mệnh giải ách có : Kiếp, Không, Hình, Kỵ, Linh, Việt, Cơ, Hỏa; trái lại : người này không bị gươm đao búa trời; là vì :
Ba phương chiếu lại một phương
Thấy sao Tử Phủ, Thiên Lương hoặc là:
Thiên quan, Thiên phúc giao hòa
Giải thần, Nguyệt đức một tòa trừ hung.
(Phú Ma Thị)
nhưng, người này cũng đã thành phế nhân : vi khi lọt lòng mẹ chân tay đã bị tàng tật sau thêm bệnh động kinh.
Mã, Đà, đới tật ; dương làm tỳ thương.
(Phú Ma Thị)
Tuy thành phế nhân, nhưng Giáp, Quyền, Lộc nên vẫn có nơi nương nhờ sung sướng (cha mẹ giàu)
Vả lại, ông này thỉnh thoảng lại động kinh, lăn đùng ra đất thì có khác nào trời vật ! ngẫm như vậy : Phúc đức có tốt cũng chỉ cứu vãn được phần nào mà thôi, chứ không thể vượt qua số trời đã định. Tử Vi tu cần Tam hóa, nhược phùng Tứ Sát : phong bãi hà hoa.
(Hòang Kim phú)

LÁ SỐ THỨ SÁU

ĐẺ SINH ĐÔI

Giải đoán lá số thứ sáu
Mậu Tý 4-3 giờ Hợi
SỐ ĐẺ SINH ĐÔI
âm Dương Thai hội sinh đôi

CHÚ GIẢI : em bé này đẻ ra sau, còn con chị cho người khác nuôi hộ.
ĐẶC ĐIỂM : đẻ năm Tý, tiểu hạn đóng ở cung Nô Bộc ngộ Aâm dương và sao Thai.
TẬT ÁCH : Aùch cung mệnh nào dám luận chẳng ra
Bởi sao Tật ách, Dương, Đà, Kiếp, Cơ.
(Ma Thị Phú)
PHÚ ĐOÁN câu thứ 81 của sách chữ Hán :
Xương, Tham cư Mệnh phấn cốt túy si
Thân mệnh : Tham, Liêm (hãm) ngộ Xương Khúc và Thiên Hình, đẻ ra hai bàn chân đã bị lang lổ (bạch tạng).

LÁ SỐ THỨ BẢY

SỐ CÂM, ĐIẾCGiải đoán lá số thứ bảy
Tân ­ Tị 17-9 giờ Mão
Số CÂM ĐIẾC
Vũ, Riêu, Phá Toái ở gần
Lại có Việt, Kỵ mười phần miệng câm.
(Phú Ma Thị)
Dương, Đà điếc lác lo âu
Hỏa linh mộng triệu đêm thâu ghẹo người.
(Phú Ma Thị)
CHÚ GIẢI : Thân, Mệnh : Vũ, Riêu, Phá, Kỵ
Ách : Thiên việt
Năm lên 5 tuổi (năm Dậu) chết; là vì : Xương ngộ Kỵ; hơn nữa Tang, Hổ, Khốc Hư, Hình, Kỵ,
Xương Khúc đi lẫn với Sát, Liêm hãm địa.
Hơn nữa : Aùch cung ngộ Cơ, Lương, Hao, Sát, Kình, Đà, Linh, Việt, Không, Kiếp ; vừa câm điếc, đêm ngày mê sảng la hét.

LÁ SỐ THỨ TÁM

SỐ MÙ

Giải đoán lá số thứ tám
Aát Mão 27-11 giờ Hợi
SỐ MÙ
Dương, Đà ngộ hãm mục vì
âm dương, Riêu Kỵ người thời mắt đau
Nhật Nguyệt ngộ Linh Tinh chốn hãm
Hóa Kỵ gia mắt tối mờ xanh
(Phú Ma Thị)
CHÚ GIẢI : Mệnh giáp Nhật, Nguyệt, Aâm, ngộ Kỵ, Đà, Hỏa, Không chiếu, Dương ngộ Kiếp,
Kình, Hỏa chiếu, Thân Mệnh có Hình, Riêu; Aùch : Kình, Đà, Kiếp, Kỵ, Aâm dương hãm hiếu lên.
Năm Kỷ Sửu (1949) 35 tuổi tuyệt Mệnh, Đại Tiểu hạn trùng phùng, Sát, Phá, Tham, Liêm,
Khốc, Tuế, Tang, Hổ, Long, Phượng, Tướng, Aán, Riêu, Y vậy mà chết; là vì : Mệnh qúa xấu, gặp
những sao quá tốt không đáng hưởng. (ẤT PHÁ KỶ, 1 CÁCH XẤU)
Nếu : Mệnh Quí cách, thời hạn đẹp như trên, tay kiếm tay cờ tung hoành ngang dọc.
Tóm lại : Hạn đẹp, trông lại Mệnh có đáng hưởng hay không ? Người dân thường "mà hạn ngồi ngai vàng" sao sống được!

LÁ SỐ THỨ CHÍN

SỐ CỦA<VOI XANH> (trùm ăn cắp)

Giải đoán lá số thứ 9
Nhâm Tuất 4-6 giờ Dậu
SỐ VOI XANH
MỆNH : Từ, Phủ, Vũ, Tướng hội Khoa, Quyền Hình, Hổ, Tấu, Cái
THÂN : Sát Phá Tham Liêm, hội Thai Tọa Kình Đà Khốc Mã. Quan Phúc Quí nhân Long
Phượng Khôi Đào.
Đáng số Thượng cách, văn võ toàn tài.
PHÚ ĐOÁN : Hình làm quan, Lộc cư đông
Quân binh dẫn chức Aán Hồng quân vương
(Phú Ma Thị)
Quan lộc, Tử, Mã nhất ban
Mã, Long, Thiên Hỷ, hoa đan Đào Hồng
VẬY MÀ : Tuần, Triệt, phá hoại tất cả:
Tử, Tướng, Hình, Quyền : gẫy tất
Phá Quân ngộ Kình, Tuần : nguyên soái bại trận
THÊM : Vũ, Phá, Kỵ : khôn ngoan sảo trá. Vậy anh chỉ làm nghề << cắt túi>> chuyên môn.
Nhưng không đến nỗi hình ngục ê chề; là vì : Phủ ngộ Khoa tinh chung thân vô tai.
Kỵ, Đà, Hỏa thủ Mệnh : nghiện thuốc phiện
NĂM HỢI (1946) đại phát đạt, vì buôn bán thuốc phiện
Hồng, Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc.
NĂM TÝ (1948) Lưỡng Lộc giao trung ngộ Cô, Quả, Đào và Thiên Không, Kiếp Sát (trắng tay)
Xem như vậy, Lưỡng Lộc giao tranh, ngộ Cô, Quả, Đào Hoa và Thiên Không : tối độc, (khổ vì tiền)

VŨ PHÁ CƯ TỊ HỢI; ĐÃNG TỬ VÔ LƯƠNG
(Hoàng Kim phú) dẫu chẳng ở Tỵ, Hợi; nhưng thêm Đà, Kỵ, Hỏa hãm vô lương nhỏ nhen.
Thư ngỏ cùng các bạn đọc thân mến
Tôi hằng nhận được thư của nhiều bạn nhờ chấm số và yêu cầu viết thực << KỸ CÀNG >>,
tôi cũng đã chiều ý giúp một số ít <> và cũng một số nhiều, phải từ chối là những lẽ sau đây :
Chấm 1 lá số rất dễ
Viết 1 lá số rất khó, cần nhiều thời giờ, vì 1 đời là 36.000 ngày, tức là phải làm 36.000 con toán, Như vậy mấy gọi là << KỸ CÀNG>>
Không gì bằng : Mình tự đoán số cho mình : hoặc giả <> ông thầy số mà hỏi nhờ luôn.
Hơn nữa tôi thiển nghĩ :
Trên đời, trước và sau, có 2 hạng người : giàu sang và nghèo hèn.
Đang << giàu sang>> ít <> nghĩ tới chuyện <>
Đang << nghèo hèn>> chỉ <> nghe và nghĩ đến những <> làm phương tiêu khiển.
Nhưng với khoa số, số Tử Vi, chi huyền, chỉ vì, những ai thấu triệt được nó, thì gọi nó là <> là <>. Và coi sự thăng trầm, đen đỏ, như áng mây nổi mà thôi.
Đã như vậy, ta chỉ nên << Ha Ha mà cười>> cho số phận; hoài công đâu << Hu Hu mà khóc>> nhân tình nhỉ.

Kính thư
QUÂN XUÂN THỊNH

NĂM TUỔI

ĐIỀU NÊN NHỚ
Người ta thường sợ năm tuổi; nhưng không ngại mấy nếu gặp nhiều sao tốt thời hoạnh đạt hơn những năm tốt khác.
Nhưng ĐẠI, TIỂU HẠN đi tới CUNG TUỔI nên để ý thời hơn, nếu gặp nhiều sao xấu, thời lắm chuyện lủng củng hơn những năm xấu khác.
Thí dụ : Tuổi Hợi, đại tiểu hạn đi tới CUNG HỢI
Tuổi Ngọ đại tiểu hạn đi tới CUNG NGỌ v.v...
(Vì CUNG TUỔI là << cung Sinh>> ra mình) .

***HẾT QUYỂN HẠ***


xem phim tể tướng lưu gù bang xem tuoi sinh con trinh hay gai phong thủy bàn ghế Lễ Cầu Ngư Ở Mân Thái Khoa Ngôi nhà trong mơ của Bạch Dương chòm sao nam thích tự do nguyên nhân li hôn của 12 chòm sao tướng SAO ĐỊA GIẢI GIẢI THẦN THIÊN GIẢI con gái có gò má cao cung xử nữ Bênh phù ở cung mệnh Thần Cách hóa giải thế nhà phạm sát khoa học vũ trụ 2012 tử vi trọn đời tuổi bính thân nữ ky la nguyễn Nhạc Quý Sửu ngôi nhà có phong thủy tốt Trá Đắc cung bảo bình nữ và song ngư nam cách bố trí phòng khách hợp phong thủy trúc tướng răng cửa Luận đoán tình yêu Bính Dần và Canh Xem tuoi mua nha 15 sao dai hao xem tướng đường chỉ tay hương ước quy ước là gì mậu 12 con giáp Xem bói Sao Hóa lộc Sao Phong cáo chòm sao Kim Ngưu Sao thien viet tướng đàn ông cằm nhọn khôn con người là gì Phu mơ thấy người đã chết cho tiền nap tả cục thịt dư ở hậu môn xem tử vi Phong thủy hướng cửa chính phong thủy hình xăm